Δίκτυο Culture for Change | 2η ετήσια συνάντηση

Η 2η συνάντηση του δικτύου Culture for Change πραγματοποιήθηκε στις 14-15 Σεπτεμβρίου 2019 στο Σεράφειο του δήμου Αθηνών και και ήταν μία ευκαιρία να συνδεθούν παλαιότερα και νέα μέλη. Η συνάντηση είχε ως αρχικό στόχο την εξωστρέφεια και το συλλογικό σχεδιασμό των δράσεων του δικτύου για τον επόμενο χρόνο, με τη συνεισφορά της ομάδας του START – Create Cultural Change, του προγράμματος που διανύει το πέμπτο και τελευταίο έτος λειτουργίας του.

Μεγάλο μέρος του προγραμματισμού αφιερώθηκε στην ενημέρωση των μελών για την πορεία του δικτύου και στη δομημένη συζήτηση για το μέλλον του, στην κατεύθυνση ενός θεσμοθετημένου πανελλαδικού δικτύου επαγγελματιών του πολιτισμού. Παράλληλα συζητήθηκε σε ποιες συγκεκριμένες δράσεις θέλουν και χρειάζονται να επενδύσει το επόμενο διάστημα το δίκτυο και πώς η γνώση και κληρονομιά του προγράμματος START μπορεί να μεταφερθεί και να ωφελήσει το Culture for Change.

Συνολικά, συμμετείχαν 50 άτομα στο διήμερο της συνάντησης.  

https://vimeo.com/378350166

___

To Culture for Change είναι ένα διατομεακό δίκτυο επαγγελματιών του πολιτισμού που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, το οποίο δίνει έμφαση στις κοινωνικο-πολιτιστικές πρακτικές. Το δίκτυο Culture for Change υλοποιείται με την υποστήριξη του START – Create Cultural Change, ένα πρόγραμμα του Robert Bosch Stiftung που υλοποιείται σε συνεργασία με το Goethe-Institut Thessaloniki και την Ομοσπονδιακή Ένωση Κοινωνικοπολιτιστικών Κέντρων.

Ως διαχειριστική ομάδα θεωρούμε θετικό πως ενεργοποιήθηκαν περισσότερα μέλη κατά τη διάρκεια της συνάντησης και αναμένουμε με χαρά τη νέα διαχειριστική ομάδα, αλλά και τα ίδια τα μέλη να δείξουν τη διάθεση και τη συμβολή τους σε ένα δίκτυο που εξ'ορισμού δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τα μέλη του και να τα υποστηρίζει ατομικά και συλλογικά.