Γιατί Κοιν.Σ.Επ.;

Η έρευνα και επιλογή της νομικής μορφής μιας πρωτοβουλίας είναι μία διαδικασία χρονοβόρα και πολύπλοκη. Πίσω στο 2017, ως άτυπη ομάδα, χρειαστήκαμε αρκετούς μήνες για την αναζήτηση της καταλληλότερης νομικής μορφής για τη δράση μας. Ρωτήσαμε, μάθαμε, προβληματιστήκαμε και καταλήξαμε στην ίδρυση μιας Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση).

Ποιοι λόγοι μας οδήγησαν σε αυτή την απόφαση;

Οι βασικοί λόγοι αφορούν από τη μία το επιχειρηματικό μοντέλο της Cultόpια και από την άλλη έναν από τους κύριους στόχους της.

Η Κοιν.Σ.Επ ως νομική μορφή χαρακτηρίζεται ως υβριδική, συνδυάζοντας -με άμεσο τρόπο- την επιχειρηματική δραστηριότητα με τον κοινωνικό σκοπό. Αυτό το χαρακτηριστικό έρχεται σε συμφωνία με τους δύο κύκλους δραστηριοτήτων της Cultόpια. Έτσι, μπορούμε από τη μία να δημιουργούμε κοινωνικοπολιτιστικά έργα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την πραγμάτωση του κοινωνικού μας σκοπού και από την άλλη να επιμελούμαστε προγράμματα και δράσεις άλλων οργανισμών ή ανεξάρτητων πρωτοβουλιών, ενισχύοντας άμεσα τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως οι Κοιν.Σ.Επ. είναι -βάσει καταστατικού- επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ωστόσο η διαφορά με τις υπόλοιπες κερδοσκοπικές επιχειρήσεις είναι πως τα κέρδη δε διανέμονται στα μέλη τους. Συγκεκριμένα, τα κέρδη μιας Κοιν.Σ.Επ. χρησιμοποιούνται είτε για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είτε για την ενίσχυση του κοινωνικού της σκοπού, είτε για τη δημιουργία αποθεματικού. Συνεπώς, ο σκοπός της επιχείρησης δεν είναι η αύξηση του κεφαλαίου αλλά της εργασίας και του κοινωνικού αντικτύπου, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση, καθώς το debate για τον κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρας της Κοιν.Σ.Επ. είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Μια άλλη παράμετρος που συνέβαλε στην επιλογή της Κοιν.Σ.Επ. είναι ο βασικός στόχος της Cultόpια να αναδείξει το επάγγελμα του πολιτιστικού διαχειριστή στην Ελλάδα και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των επαγγελματιών του Πολιτισμού εν γένει, ως τέτοιους. Είναι γεγονός πως στον τομέα του πολιτισμού η εθελοντική ή ανασφάλιστη εργασία είναι πάγια φαινόμενα. Συνεπώς, η επιλογή της Κοιν.Σ.Επ., όντας μια επιχείρηση με ισότιμα μέλη, κοντά στο μοντέλο της κολεκτίβας, επικοινωνεί το μήνυμα πως με τη συσπείρωση των πολιτιστικών διαχειριστών στην Ελλάδα, μπορούμε να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας και πιο αποτελεσματικά πλαίσια συνεργασίας με το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Από την άλλη μεριά, οι Κοιν.Σ.Επ. βασίζονται σε ένα ασταθές νομικό πλαίσιο (ως σχετικά νέα νομική μορφή, πολλά ζητήματα που την αφορούν είναι ακόμα ρευστά), πολλές δημόσιες υπηρεσίες δεν τις γνωρίζουν (καθιστώντας μια απλή διαδικασία σε χρονοβόρο και επίπονο γραφειοκρατικό αγώνα), ενώ το γεγονός πως δεν υπάρχει αντίστοιχη νομική μορφή σε άλλες χώρες περιπλέκει τις διαδικασίες όταν αυτές εμπλέκουν φορείς ή ιδρύματα από το εξωτερικό.

Οι παραπάνω θέσεις φωτίζουν αλλά δεν εξαντλούν το πολύπλοκο ζήτημα της επιλογής μιας νομικής μορφής, σε σχέση με μια άλλη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάθε νομική μορφή έχει χαρακτηριστικά που διευκολύνουν και δυσκολεύουν το έργο ενός οργανισμού και η επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής εξαρτάται από τη φύση και τους στόχους που οι ιδρυτές του θέτουν.

Για περισσότερες πρακτικές πληροφορίες αναφορικά με τις Κοιν.Σ.Επ. μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://koinsep.org/