Συμμετείχαμε στη 2η Συνάντηση Bosch Alumni Network GR

Στις 13 και 14 Απριλίου βρεθήκαμε στο κοινωνικο-πολιτιστικό κέντρο Περί Βίου (facebook link), στην Καρδίτσα για τη 2η συνάντηση του δικτύου αποφοίτων του Robert Bosch Stiftung. Απόφοιτοι από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας βρέθηκαν στο φιλόξενο στέκι του Περί Βίου με στόχο να συνδιαμορφώσουν το δίκτυο στην Ελλάδα. Ξαναβρεθήκαμε, συζητήσαμε, δουλέψαμε, ανακαλύψαμε την Καρδίτσα, γελάσαμε, προβληματιστήκαμε και στο τέλος καταλήξαμε σε ένα πλάνο δράσης μέχρι τον Οκτώβριο του 2019.

Το δίκτυο αποφοίτων των προγραμμάτων του Robert Bosch Stiftung (Bosch Alumni Network-BAN) ξεκίνησε να οργανώνεται στην Ελλάδα το 2018, με τη σύσταση μιας 6μελούς ομάδας τοπικών συντονιστών, οι οποίοι έχουν την αποστολή να φέρουν κοντά τους Έλληνες αποφοίτους, να καταγράψουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και να συντονίσουν τη διαδικασία αυτοοργάνωσης του δικτύου, κατά τη διάρκεια μιας 18μηνης θητείας.

Μετά το πέρας της Συνάντησης, κρατάμε τα εξής σημεία:

  • Η δημιουργία και ο συντονισμός ενός δικτύου είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία για την οποία στην Ελλάδα δε γνωρίζουμε πολλά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αναδύεται η ανάγκη συγκρότησης δικτύων ατόμων και οργανισμών, για την ανταλλαγή εργαλείων και καλών πρακτικών, αλλά και την ενίσχυση διατομεακών συνεργασιών.
  • Πιστεύουμε πολύ στη συλλογική ευφυία μιας ομάδας ατόμων, αλλά κάθε φορά μας εκπλήσσει ευχάριστα και μας υπενθυμίζει γιατί είναι ζωτικής σημασίας να μένουμε συνδεδεμένοι με άλλους δρώντες στο χώρο μας. Αντικαθιστούμε τον ανταγωνισμό με τη συνεργασία!
  • Είνια πλέον εμφανές πως ανάμεσά μας υπάρχει πολλή γνώση και εμπειρία, η οποία αξίζει να μοιραστεί, για να ενισχύσουμε τον κλάδο μας συνολικά. Προκύπτει, λοιπόν, το ερώτημα: Ποια εργαλεία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά για peer-to-peer learning;