Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις εργασίας στο Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019

Η Cultόpια καλεί όσους και όσες επιθυμούν, έχουν τα προσόντα και είναι κάτοικοι Ελευσίνας, να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη θέσεων εργασίας του προσωπικού διευκόλυνσης κοινού για το Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019, που διοργανώνει η Ελευσίνα 2021 - Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν την κάλυψη αναγκών ταξιθεσίας, εποπτείας, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης κοινού, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019, από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου.

Συμπληρώστε ΕΔΩ την Αίτηση Ενδιαφέροντος μέχρι και το Σάββατο 15/6/2019.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • Κάτοικος Ελευσίνας

  • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

  • Βασική γνώση αγγλικών

  • Άριστες ικανότητες στην εξυπηρέτηση του κοινού

  • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, υπευθυνότητα, ενδιαφέρον για τον χώρο του πολιτισμού

  • Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες

Επιθυμητά προσόντα:

  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση εργασίας

  • Καλή γνώση αγγλικών ή/ και γνώση άλλης γλώσσας (γαλλικά)

  • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ

Οι ώρες απασχόλησης διαμορφώνονται βάσει του γενικού καλλιτεχνικού προγραμματισμού του φεστιβάλ Συνοικισμός 2019.

Για διευκρινήσεις και πληροφορίες: 6946105900

Η Cultόpια προσφέρει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και προωθεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης και καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου.