Συνάντηση «Πολιτισμός 2030» #1

Με το βλέμμα στη διαμόρφωση των πολιτιστικών όρων ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας, η Συνάντηση «Πολιτισμός 2030» δημιουργεί έναν χώρο συνάντησης μεταξύ καλλιτεχνών, επιμελητών και επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου, από τη μια μεριά, θεσμικών πολιτιστικών διοργανωτών, στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των περιφερειών, από την άλλη, καθώς και θεωρητικών και επιστημόνων. Στόχος της συνάντησης είναι να χτίσει το θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο για την ανάπτυξη της Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής και την εμβάθυνση των σχέσεων του καλλιτεχνικού κόσμου με τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα θέματα πολιτισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γενικότερα στην Περιφέρεια. Το βασικό πρόγραμμα φιλοξενείται στο Εργατοϋπαλληλικό της Ελευσίνας, ενώ οι υπόλοιπες δράσεις εκτείνονται σε διάφορα σημεία στην Ελευσίνα.

Η Cultόpια συνεργάζεται με την Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ για τον συντονισμό και την οργάνωση παραγωγής της τετραήμερης Συνάντησης «Πολιτισμός 2030: Είναι η Τέχνη Πρωτεύουσα;». Στο πλαίσιο αυτό, επιμελείται και συντονίζει τρεις κεντρικές ομιλίες, δεκαοκτώ ομάδες εργασίας, συναντήσεις δικτύωσης «Τετ-α-Τετ», «Νέες Ιδέες Μόνες Ψάχνουν», Βραδινές Συναντήσεις και την «Καλλιτεχνική Παραγωγή από Μέσα», η οποία περιλαμβάνει τις «Δράσεις που Αλλάζουν την Πόλη» και τα Συμπόσια:

  • Οι κεντρικές ομιλίες αφορούν την περιφερειακή πολιτική σύγχρονου πολιτισμού και παρουσιάζουν καλές πρακτικές σε επίπεδο πολιτιστικής αποκέντρωσης που εμφανίζεται στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες
  • Οι ομάδες εργασίας στοχεύουν στην συν-διαμόρφωση των πολιτιστικών όρων ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας και οι άξονες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν από την Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ, πραγματεύονται τις εξής τέσσερις θεματικές: Ζητήματα πολιτικής του πολιτισμού, Το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής, Το πεδίο της πολιτισμικής βιομηχανίας, H πόλη ως περιβάλλον, μνήμη και ζωντανή κοινωνία
  • Οι δράσεις δικτύωσης έχουν ως στόχο τη γνωριμία μεταξύ καλλιτεχνών και επαγγελματιών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών καθώς και την δημιουργία νέων συνεργασιών
  • Η «Καλλιτεχνική Παραγωγή από Μέσα» περιλαμβάνει δράσεις που βασίζονται στο διάλογο για μια εις βάθος γνωριμία με την καλλιτεχνική δημιουργία και βρίσκονται σε μία ενδιάμεση περιοχή μεταξύ καλλιτεχνικού έργου και συζήτησης

Σύνδεσμοι

Συμπεράσματα Συνάντησης

Ιστοσελίδα ΣυνάντησηςΣυνοπτικά στατιστικά

4μέρες
3κεντρικές ομιλίες
18ομάδες εργασίας
7συμπόσια
82ομιλητές
250συμμετέχοντες