Συνάντηση «Πολιτισμός 2030» #2

Άνθρωποι, Ιστορίες, Πολιτισμός. Είναι το θέμα και αντικείμενο της δεύτερης Συνάντησης Πολιτισμός 2030 που διοργανώνει η Ελευσίνα 2021 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης μεταξύ 7-10 Νοεμβρίου 2019 στο ΕΚΕΔΑ (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας).

Στις σημερινές κοινωνίες της γνώσης και της δημιουργικότητας, ο άνθρωπος αναδεικνύεται σε βασικό πόρο της πόλης και της οικονομίας γενικότερα. Αντίθετα με τη βιομηχανική εποχή οπότε η ανάπτυξη της πόλης στηρίζονταν στη συγκέντρωση μονάδων βιομηχανικής παραγωγής, σήμερα οι πόλεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την προσέλκυση «έξυπνων» και δημιουργικών ανθρώπων. Οι έξυπνες πόλεις είναι αυτές που κατοικούνται από έξυπνους ανθρώπους. Ανθρώπους με δυνατότητα δημιουργικής σκέψης, φαντασία, ικανούς να αναγνωρίσουν ευκαιρίες, να φανταστούν νέες δυνατότητες και να τις μορφοποιήσουν, εισάγοντας έτσι νέα δεδομένα, νέες ανάγκες και νέες συνήθειες στις πόλεις τους.

Η φετινή Συνάντηση «Πολιτισμός 2030» εστιάζει σε τέτοιους ανθρώπους του πολιτιστικού χώρου, τις ιστορίες τους και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι ιστορίες αναδιαμόρφωσαν και αναδιαμορφώνουν τόσο τον πολιτιστικό χώρο, όσο και τις πόλεις.

__

Η Cultόpια, μαζί με μια ομάδα έργου που απαρτίζεται από τους οργανισμούς Liminal Access και COMM'ON, συνεργάζεται με την Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ για τη συν-επιμέλεια και τον συντονισμό της τετραήμερης Συνάντησης «Πολιτισμός 2030: Άνθρωποι, Ιστορίες, Πολιτισμός». Στο πλαίσιο αυτό, συν-επιμελείται και συντονίζει τρεις κεντρικές ομιλίες, δώδεκα ομάδες εργασίας, συναντήσεις δικτύωσης «Τετ-α-Τετ», «Νέες Ιδέες Μόνες Ψάχνουν» και τις Βραδινές Συναντήσεις και την «Καλλιτεχνική Παραγωγή από Μέσα», η οποία περιλαμβάνει τις εκθέσεις: «Το Στέκι της EUphoria», «Φεστιβάλ και Πόλη» και τα Συμπόσια.

  • Στις κεντρικές ομιλίες παρουσιάζονται ιστορίες ανθρώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το έργο των οποίων στηρίζει το διάλογο μεταξύ σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικής ανάπτυξης,
  • Οι ομάδες εργασίας στοχεύουν στην συν-διαμόρφωση των πολιτιστικών όρων ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας και οι άξονες, οι οποίοι διαμορφώθηκαν από την Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ, πραγματεύονται τις εξής τρεις θεματικές: Πόλη και Πολιτιστική Πολιτική, Το πεδίο της καλλιτεχνικής παραγωγής, Πόλη και Δημιουργική Οικονομία
  • Οι δράσεις δικτύωσης έχουν ως στόχο τη γνωριμία μεταξύ καλλιτεχνών και επαγγελματιών, την ανταλλαγή καλών πρακτικών καθώς και την δημιουργία νέων συνεργασιών
  • Η «Καλλιτεχνική Παραγωγή από Μέσα» περιλαμβάνει δράσεις που βασίζονται στο διάλογο για μια εις βάθος γνωριμία με την καλλιτεχνική δημιουργία και βρίσκονται σε μία ενδιάμεση περιοχή μεταξύ καλλιτεχνικού έργου και συζήτησης

Σύνδεσμοι

Φωτογραφικό Υλικό

Ιστοσελίδα ΣυνάντησηςΣυνοπτικά στατιστικά

4μέρες
3κεντρικές ομιλίες
12ομάδες εργασίας
3συμπόσια
46ομιλητές
224συμμετέχοντες