Culture for ChangeΤο Culture for Change αποτελεί το πρώτο δίκτυο, για τους επαγγελματίες του Κοινωνικού Πολιτισμού, στην Ελλάδα. Είναι διατομεακό και έχει ως σκοπό την ανάδειξη του Πολιτισμού -με την ευρεία έννοια του όρου- ως θεμέλιο μιας ανοικτής, συμμετοχικής και δυναμικής κοινωνίας. Μέχρι στιγμής, τα μέλη του C4C είναι απόφοιτοι του προγράμματος START-Create Cultural Change, οι οποίοι συνθέτουν μία «δεξαμενή» διαφορετικών ειδικοτήτων και ενδιαφερόντων, με κοινό σημείο αναφοράς και δράσης την πολιτιστική αλλαγή μέσω του έργου τους. Το Culture for Change είναι ένα αυτο-διαχειριζόμενο δίκτυο και υιοθετεί μια οριζόντια δομή διακυβέρνησης, μέσω συμμετοχικών και ανοικτών διαδικασιών. Φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα ανοικτό δίκτυο που απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικοπολιτιστικό τομέα.

 

Σκοποί

  • Η καλλιέργεια δεσμών μεταξύ των μελών του δικτύου

  • Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και εκπαίδευσης των μελών του δικτύου

  • Η δημιουργική εμπλοκή και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών για την προώθηση του Πολιτισμού ως φορέα αλλαγής στα χέρια της κοινωνίας.

  • Η άσκηση πίεσης και προάσπιση των δικαιωμάτων των επαγγελματιών στον τομέα

  • Η ενίσχυση των δρώντων στον τομέα του Πολιτισμού και των δράσεων τους στην Περιφέρεια

 

Σύνδεσμοι

Video

BookletΣυνοπτικά στατιστικά

82εγγεγραμμένα μέλη
1ετήσια συνάντηση
2χρόνια δράσης