Φεστιβάλ Συνοικισμός_2019Το Φεστιβάλ Συνοικισμός αποτελεί ένα από τα βασικά προγράμματα παρακαταθήκης της Ελευσίνας 2021 Πολιτιστικής Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα διεθνές φεστιβάλ σύγχρονων παραστατικών τεχνών, το οποίο για το 2019 επικεντρώνεται θεματικά στο ζήτημα της Ιστορίας. Τα καλλιτεχνικά έργα που απαρτίζουν το πρόγραμμα του φεστιβάλ εστιάζουν σε προσωπικές ιστορίες ανθρώπων, οι οποίες λειτουργούν ως καθρέφτης της Ιστορίας συνολικότερα. Δίπλα στα καλλιτεχνικά έργα το Φεστιβάλ Συνοικισμός περιλαμβάνει μία σειρά παράλληλων δράσεων, που στόχο έχουν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του καλλιτεχνικού χώρου και τη συμμετοχή των πολιτών.

Η Cultόpια συνεργάζεται με την Ελευσίνα 2021 ΠΠΕ για την εκτέλεση παραγωγής και την επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού διευκόλυνσης του Φεστιβάλ Συνοικισμός 2019. Λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοσοφία και τους στόχους της Ελευσίνας 2021 ΠΠΕ, έμφαση δόθηκε στο τοπικό ανθρώπινο δυναμικό, έτσι ώστε περισσότεροι νέοι Ελευσίνιοι να γίνουν ενεργά μέλη της τοπικής και εθνικής δημιουργικής κοινότητας.Συνοπτικά στατιστικά

8ημέρες
10βασικά έργα
25άτομα στη διευκόλυνση κοινού