Η Cultόpια είναι μια πολιτιστική πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής στη σύγχρονη δημιουργία.

Το πεδίο δράσης της Cultόpια είναι η ανάπτυξη έργων πολιτιστικής διαχείρισης, με έμφαση την ένταξη σύγχρονων πρακτικών στον τομέα του πολιτισμού, την ανάδειξη της βιωματικής μάθησης ως αναπόσπαστο κομμάτι των πολιτιστικών προγραμμάτων και την ενδυνάμωση των επαγγελματιών στο χώρο της Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Liminal

Η Liminal είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός που προτείνει την μετάβαση σε μια περισσότερο συμπεριληπτική και προσβάσιμη τέχνη. Προσφέρει υπηρεσίες προσβασιμότητας σε πολιτιστικούς χώρους και εκδηλώσεις και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, παραγωγές και πολιτιστικά έργα για την επίτευξη του σκοπού του.


Δείτε το project →